Den centrala krisledningsgruppen träffas varje vecka

Centrala krisledningsgruppen leds av rektor

I krisledningsgruppen sitter Erik Nilsson, säkerhetschef, Katarina Åkerling Lindholm, HR-chef, Sofia Larsen, avdelningschef Kommunikation och samverkan, Marie Andersson, sekreterare ledningsstaben, Louise Pålsson, universitetsdirektör, Anna-Karin Andershed, prorektor, Johan Schnürer, rektor, Abdirizak Yusuf Muhamed, ordförande Örebro studentkår, Sara Arvidson, kommunikationschef, Linda Harradine, kommunikatör och Jesper Mattsson, kommunikatör.

Den centrala krisledningsgruppen, som leds av rektor, träffades dagligen under inledningen av coronapandemin. Efter information från såväl studentkår som olika delar av universitetet fattade rektor beslut.

Prorektor Anna-Karin Andershed arbetade hemifrån. Dessutom fanns en beredskap för alla i gruppen om någon skulle bli sjuk.