Den centrala krisledningsgruppen träffas flera gånger i veckan

Centrala krisledningsgruppen leds av rektor

I krisledningsgruppen sitter Erik Nilsson, säkerhetschef, Katarina Åkerling Lindholm, HR-chef, Sofia Larsen, avdelningschef Kommunikation och samverkan, Marie Andersson, sekreterare ledningsstaben, Louise Pålsson, universitetsdirektör, Anna-Karin Andershed, prorektor, Johan Schnürer, rektor, Abdirizak Yusuf Muhamed, ordförande Örebro studentkår, Sara Arvidson, kommunikationschef, Linda Harradine, kommunikatör och Jesper Mattsson, kommunikatör.

Den centrala krisledningsgruppen, som leds av rektor, träffas flera gånger i veckan. Efter information från såväl studentkår som olika delar av universitetet fattar rektor beslut.

Prorektor Anna-Karin Andershed arbetar hemifrån. Dessutom finns en beredskap för alla i gruppen om någon skulle bli sjuk.