Entreprenören som blev specialistsjuksköterska

Fredrica Grahn Andersson

För Fredrica Grahn Andersson var det ett självklart steg att studera vidare till specialistsjuksköterska efter att hon hade startat eget företag.
– Jag tror att för att motverka vårdkrisen behövs fler konsulter med specialkompetens, säger Fredrica Grahn Andersson.

Läs mer om universitetets 
specialistsjuksköterskeprogram 

Anmälningsperioden till samtliga specialistsjuksköterskeprogram är tidigarelagd inför studiestart höstterminen 2018.

Anmälan är öppen 15 februari-15 mars.

Programmet vänder sig till dig som är sjuksköterska och intresserad av att skaffa en specialistkompetens inom något område.

Som företagssjuksköterska vill hon hjälpa företagen att öka produktiviteten hos de anställda.

– Jag vill jobba förebyggande med friska människor, gärna som konsult till något av de stora företagen inom företagshälsovård. 

Studierna går på halvfart under två år. Det betyder att den planerade studietiden är 20 timmar per vecka.

Studenterna läser teori under de två första terminerna där de bland annat lär sig vetenskapsteori och arbetsmedicin. Praktiska moment som hörselundersökningar, lungfunktionsmätningar och arbetsprov i form av konditionstest ingår under andra terminen. Utbildningens tredje termin inleds med praktik.

– Praktiken kommer jag att planera noggrant. Jag vill gärna hitta en bra företagshälsa som kan tänka sig att anlita mig som konsult i framtiden.

Drivkraften till att studera vidare är att Fredrica Grahn Andersson anser att företagssjuksköterska passar hennes personlighet bra. Hon ser en framtid inom ett yrke där hon kan arbeta med hälsosamtal och förebyggande av arbetsskador.

– Det är en skön känsla att hitta en nisch inom mitt yrke. Att jobba med sjuka människor på en vårdavdelning är något jag känner blir för slitsamt i längden.

Hon menar att med en specialistutbildning i bagaget finns det större möjligheter att påverka både lön och övriga villkor. Det ger större tyngd i förhandlingen med arbetsgivaren och leder till större frihet.

Just att kunna bestämma själv har varit skälet till att hon för två år sedan valde att starta sitt företag.

– Efter ett antal år inom kommun och landsting började jag att jobba på ett bemanningsföretag. Det passade mig utmärkt, men för att kunna komma upp i lön var den bästa lösningen att starta eget och jobba som konsult.

Den stora skillnaden mellan att vara anställd och driva eget företag är just lönen och arbetstiderna.

– Som konsult får jag frågan ”när kan du arbeta”. När jag var arbetstagare fick jag frågan ”när kan du ta semester”.  Det är stor skillnad.

Text: Anna Asplund
Foto: Privat