”Fantastisk möjlighet för mig att få nya impulser”

Frida Gorreja i ett labb

Frida Gorreja, doktorand i medicin, deltar i sommar i en kurs i USA, där hon kan fördjupa sig i forskning om hur nyfödda barn kan skyddas från sjukdomar.
– Det är en fantastisk upplevelse och jag är så tacksam över att jag fick den här möjligheten, säger hon.

Sommarkursen äger rum på Mucosal Immunology Research Centre vid Massachusetts General Hospital i Boston. Frida Gorrejas forskning handlar om hälsofrämjande bakterier i tarmarna på foster.

– Jag vill studera hur magen och tarmarna bildas hos nyfödda eftersom de påverkar hälsan längre fram i livet. Jag har lärt mig hur immunsystemet hos nyfödda bildas tillsammans med nyttiga bakterier, berättar Frida.

De nyfödda barnens framtida hälsa påverkas från första stund. Det handlar om hur förlossningen går till och hur de sedan matas och behandlas av sin omgivning under de första månaderna.

– Detta är häpnadsväckande ur forskningssynpunkt, säger Frida och hänvisar till orden från en av kursledarna som förklarade vikten av denna forskning.

– Många kvinnor i fattiga miljöer har inte råd med rutinkontroller under graviditeten. För tidigt födda barn och underviktiga barn löper en högre risk att utveckla tarmsjukdomar. Den här forskningen är ett sätt att hjälpa dessa kvinnor.

Förhindra sjukdom hos nyfödda

Frida Gorrejas avhandling handlar om hur hälsofrämjande bakterier påverkar tarmfunktionen. I labbet i Boston deltar hon i forskning om dessa bakterier i modersmjölk.

– Om forskningen lyckas är målet att göra en ny form av mjölk för nyfödda som kan förhindra sjukdomar i riskgrupper, berättar hon.

Sommarkursen ger Frida nya impulser på många plan:

– Det kan vara väldigt pressande att doktorera så ibland glömmer jag och andra att allt handlar om att ta hand om allt du lär dig under resan och inte enbart tänka på resultatet.

För henne är också vistelsen i Boston en påminnelse om att forskningen är sant internationell.

– Det är otroligt hur människor från olika länder förstår varandra och kan arbeta tillsammans. Ett labb på en annan kontinent är inte så olikt det du har hemma. Här finns samma utrustning, metoder och utmaningar som på Örebro universitet, säger Frida.

Samarbete med Harvard

Tiden är full av arbete. Fridas personliga mål är att varje vecka analysera minst fem vetenskapliga artiklar, utöver undervisningen och forskningsprojekten. Förutom kurser så fylls veckorna med seminarier som bland annat sker i samarbete med Harvarduniversitet. Frida ska också leda en diskussion tillsammans med en av kursledarna för att presentera sitt labb-arbete.

– Jag är väldigt tacksam för den här möjligheten att få nya impulser, säger Frida och riktar sitt tack till sina handledare Rebecca Wall, Tatiana Marques och Robert Brummer, alla knutna till forskningsmiljön NGBI.