This page in English

Rekommendationer om coronaviruset

Örebro universitet exteriört, vit byggnad med universitetsskylt.

Foto: Kicki Nilsson/ICON photography

För att minska risken för smittspridning av det nya coronaviruset har universitetet höjt beredskapen.
Alla anställda och studenter uppmanas att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, UD och Örebro universitetet.

(UPPDATERAD 0311 klockan 17.31 Nya bestämmelser om resor till utlandet och beslut om inställda möten)

 

Örebro universitet följer fortsatt de ansvariga myndigheternas - Folkhälsomyndighetens och Utrikesdepartementets - information och rekommendationer, med några lokala tillägg.

Vi förstår att studenter och medarbetare känner oro över situationen och kanske också över familj och vänner som befinner sig i eller är nyss hemkomna från områden med smittspridning. Vi uppmanar samtliga att hålla sig uppdaterade på nämnda myndigheters webbsidor, samt att följa utvecklingen kontinuerligt.

Örebro universitets verksamhet, utbildning och forskning fortsätter som planerat. Ny information kommer vid förändrat läge.

Rektor har tillsatt en särskild arbetsgrupp som följer händelseutvecklingen och ger rekommendationer till universitetsledningen.

Personer som besökt universitetsdagarna

Onsdag den 4 mars besökte en ung person, som visat sig vara smittad av coronaviruset, Universitetsdagarna för gymnasieelever. 

Som en extra säkerhetsåtgärd uppmanar Region Örebro län de som besökte eller arbetade vid Universitetsdagarna den 4 mars att vara uppmärksamma på eventuella symtom. Vid tecken på smitta ska personen stanna hemma och skyndsamt kontakta 1177 för att bli hänvisad vidare för provtagning. Detta gäller under resten av inkubationstiden, vilket är fram till 18 mars.

Mer information här.

Inresande från områden med smittspridning

Medarbetare och studenter som nyligen har vistats i något av länderna/regionerna nedan rekommenderas, utifrån arbetsmiljömässiga skäl, starkt att arbeta/studera hemifrån eller från annan lämplig lokal i två veckors tid efter hemkomsten. Medarbetare ska ha godkännande av berörd chef och studenter ska samråda med ansvarig utbildningsanordnare. Detta gäller även för personer som vet med sig att de under de senaste 14 dagarna vistats nära personer som insjuknat i av sjukvården bekräftat Coronavirus.

Följande områden omfattas av rekommendationen:

  • Kinas fastland inklusive Hongkong (men inte Macao)
  • Iran
  • Italien
  • Sydkorea
  • Förbundslandet Tyrolen i Österrike

Medarbetare och studenter som nyligen vistats i de utpekade riskområdena uppmanas att vid influensaliknande symtom och luftvägsbesvär kontakta vården genom sjukvårdsupplysningen 1177 och följa deras anvisningar. Var uppmärksam på tidiga symptom!

Inför resa

Tjänsteresor ska ej beviljas till andra länder.

Vi avråder från tjänsteresor inom Sverige.

Vi rekommenderar studenter och anställda att minimera antalet resor nationellt och internationellt.

Arbetspendling omfattas inte av beslutet.

Läs mer här.

Inställda möten

Alla konferenser med internationellt deltagande ställs in.

Även andra stora möten med över 100 deltagare kommer att ställas in, senareläggas eller hållas digitalt. Det gäller till exempel universitetets stora Vårmingel, som nu istället troligen ersätts med en annan aktivitet i höst.

Större grupper med besök från utlandet avbokas.

Även Örebro studentkår har inlett ett arbete med att se över sina kommande arrangemang.

Studenter i utlandet

Universitetet håller kontakt med de studenter som nu studerar i andra länder. Vi rådgör också med studenter som snart ska resa till andra delar av värden för studier.

Berörda studenter och medarbetare uppmanas att hålla sig uppdaterade via nedanstående webbsidor:

 

Mer detaljerad information till studenter och anställda finns på de interna sidorna.