PIL - Enheten för universitetspedagogik, IKT och lärande

Workshop i Wiseflow - Plattform för digital salstentamen

10 januari 2019 10:00 – 12:00 Långhuset, L118

Workshopparna vänder sig till alla som på ett eller annat sätt arbetar eller vill arbeta med digitala tentamen. Både pedagogiskt och administrativt stöd finns på plats. Samtliga pass är i L118. Ingen föranmälan krävs och det är drop-in.

Lägg till i din kalender