This page in English

PIL - Enheten för universitetspedagogik, IKT och lärande

Kontakt

Enheten för universitetspedagogik, IKT och lärande arbetar fokuserat med målkvalitet, effektivitet, lärande i arbete och utifrån en vetenskaplig grund stödjer vi den pedagogiska kompetensutvecklingen på Örebro universitet.

PIL arbetar med pedagogisk utveckling. Till enheten finns knutna en föreståndare, en administrativ samordnare, pedagogiska utvecklare, lektorer och, från hösten 2018, ett flertal lektorer med högskolepedagogisk inriktning. Bland våra pedagogiska utvecklare har vissa särskilda uppdrag inom digitalt lärande, hållbar utveckling och jämställdhetsintegrering.
Vi har ett nära samarbete med IKT-pedagog, supportansvariga och systemadministratörer vid Universitetskansliet och Studentavdelningen.

Vi har en gemensam funktionsadress som med fördel används om du har generella frågor, This is an email address