PIL - Enheten för universitetspedagogik, IKT och lärande

Upphandling lärplattform

Digitala lärplattformar, som stöd för undervisning och lärande, har används vid Örebro universitet sedan slutet av 1990- talet. Lärplattformen är väl integrerad i verksamheten och används i nuläget i 90 % av de kurser som ges och med ca 13000 unika användare som loggar in systemet varje månad.

Som grund för upphandlingen ligger bl a en analys av hur nuvarande lärplattform används för att stödja undervisnings- och lärandeaktiviteter. En referensgrupp bestående av lärare har också bidragit med att identifiera och sammanställa behov och önskemål kring en framtida lärplattform. 

Har du frågor, kontakta projektledare Marie Andersson