PIL - Enheten för universitetspedagogik, IKT och lärande

PIL-aktiviteter

Utöver de behörighetsgivande kurserna anordnar PIL olika utbildningsdagar, inspirationseftermiddagar, seminarier och workshops. De som är aktuella listas nedan.

Anmälan görs som regel via ett anmälningsformulär eller via särskild e-postadress. Om arrangemanget endast är öppet för universitetets personal ombeds du att logga in i på de interna sidorna på Inforum med ditt oru-konto. Externa intressenter kan alltid höra av sig till This is an email address för förfrågningar.