Workshop 1 för meritering till excellent lärare

06 mars 2019 10:15 – 12:00 L103

Excellent lärare är en modell för pedagogisk meritering som används för att synliggöra och premiera de särskilda pedagogiska kompetenser som är viktiga för att skapa goda förutsättningar för hög utbildningskvalitet vid Örebro universitet.

PIL anordnar tre workshopar (den 6 mars, 3 april och 29 april) där du, tillsammans med andra deltagare, personal från PIL och Universitetskansliet, kan diskutera bedömningskriterierna för pedagogisk skicklighet och ställa frågor om och ta emot synpunkter på din pedagogiska meritportfölj.

De tre workshoparna bygger på varandra. Deltagarna förväntas förbereda utkast av delar av en pedagogisk meritportfölj och läsa övriga deltagares utkast inför respektive workshop. Närmare information ges på informationstillfället den 3 februari samt skickas ut när anmälningstiden gått ut.

OBS! Alla deltagare måste anmäla sig och förväntas delta på samtliga workshops. Anmälan görs dock endast till workshop 1.

Varmt välkommen!

Lägg till i din kalender