PIL - Enheten för universitetspedagogik, IKT och lärande

Idébanken med filmade aktiviteter och tips

I vår idébank delar kollegor med sig av tips och erfarenheter om hur de undervisar. Här hittar du filmade inslag från exempelvis våra pedagogiska seminarier, intervjuer med kollegor och studenter och även annat material, exempelvis bedömningsmallar (rubrics).