Om PIL

Enheten för universitetspedagogik, IKT och lärande arbetar fokuserat med målkvalitet, effektivitet, lärande i arbete och utifrån en vetenskaplig grund stödjer vi den pedagogiska kompetensutvecklingen på Örebro universitet.

Knutna till enheten finns en föreståndare, en administrativ samordnare, pedagogiska utvecklare och ett flertal lektorer med högskolepedagogisk inriktning. Våra pedagogiska utvecklare har särskilda uppdrag inom digitalt lärande, hållbar utveckling och jämställdhetsintegrering. Vi har ett nära samarbete med IKT-pedagog, supportansvariga och systemadministratörer vid Universitetskansliet och Studentavdelningen. 

Vi har en gemensam funktionsadress som med fördel används vid generella frågor, This is an email address