Kurser och aktiviteter

Här hittar du information samt anmälan till de behörighetsgivande kurser och övriga aktiviteter som anordnas av PIL.

Behörighetsgivande kurser

PIL:s behörighetsgivande kurser i universitetspedagogik (UP1 och UP2) är främst avsedda för lärosätets personal men i mån av plats välkomnar vi externa sökande. Till Forskarhandledarutbildningen har sökande från lärosätet och Region Örebro län förtur. Anmälan till vårens kurser är nu stängd. Anmälan för höstens kurser öppnar 15 mars.

Ny kursstruktur för högskolepedagogiska kurser från hösten 2019

De behörighetsgivande kurserna UP1 och UP2 kommer att utvecklas och flerfaldigas från och med hösten 2019. För att möta verksamhetens förändrade behov ändrar PIL kursstrukturen och kommer från hösten att erbjuda fler kurser med större flexibilitet för dig som deltagare. Kravet om tio veckors behörighetsgivande högskolepedagogiska kurser kvarstår men du kommer i större utsträckning att kunna välja kurser utifrån speciella intressen och fördelat på fler terminer. Utförligare information kommer tillsammans med anmälningsformuläret senast 15 mars.