Doktorer

Följande doktorer promoverades vid den akademiska högtiden 2018.

Fakulteten för medicin och hälsa

Promotor:

Eva Särndahl, professor i medicin, inriktning medicinsk mikrobiologi

Hedersdoktor:

Doktor Jørgen Skov Jensen, Danmark

Doktorer efter avlagda prov:

Carren Anyango Melinder
Medicine doktorsexamen, Medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin
”Physical and Psychological Characteristics in Adolscence and Risk of Gastrointestinal Disease in Adulthood”.

Jir Barzangi
Medicine doktorsexamen, Medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap
”Infant Dental Enucleation Among Residents of Eastern African Origin in Sweden: perspectives on a traditional practice”.

Cecilia Bergh
Medicine doktorsexamen, Medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin
”Life-course Influences on Occurence of Stroke and Outcome for Stroke and Coronary Heart Disease”.

Animesh Biswas
Medicine doktorsexamen, Medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap
”Maternal and Neonatal Death Review System to Improve Maternal and Neonatal Health Care Services in Bangladesh”.

Louise Bohr Mordhorst
Medicine doktorsexamen, Medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi
”Predictive and Prognostic factors in Cervical Carcinomas Treated with (Chemo) Radiotherapy”.

Marianne Boström
Filosofie doktorsexamen, Handikappvetenskap
”Vardagslivets aktiviteter. Handlingen som terapeutiskt redskap för personer med svårare psykiska funktionshinder”.

Sara Cajander
Medicine doktorsexamen, Medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin
”Dynamics of Human Leukocyte Antigen-D Related Expression in Bacteremic Sepsis”.

Ulrika Englund
Filosofie doktorsexamen, Handikappvetenskap
”Samverkansprojekt – och sen då? – en uppföljande studie av samverkansprocessen
kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa”.

Mona Ewertsson
Medicine doktorsexamen, Medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap
”Lärande av praktiska färdigheter inom sjuksköterskeprofessionen – studier av lärande i olika arenor”.

Karin Hugelius
Medicine doktorsexamen, Medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap
”Disaster Response for Recovery; Survivor’s Experiences, Health and the use of Disaster Radio to Promote Health after Disasters”.

Emma Olsson
Medicine doktorsexamen, Medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin
”Promoting Health in Premature Infants – with Special Focus on Skin-to-skin Contact and Development of Valid Pain Assessment”.

Dara Rasoal
Medicine doktorsexamen, Medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap
”Perspectives on Clinical Ethics Support and Ethically Difficult Situations: Reflections and Experiences”.

Gunlög Rasmussen
Medicine doktorsexamen, Medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin
”Staphyloccocus Aureus Bacteremia, Molecular Epidemiology and Host Immune Respons”.

Emelie Strandberg
Medicine doktorsexamen, Idrottsvetenskap
”Promotion of healthy aging through exercise and diet”.

Heléne Sundelin
Medicine doktorsexamen, Medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin
”Comorbidity and Complications in Neurological Diseases”.

Björn Tolgfors
Filosofie doktorsexamen, Idrottsvetenskap
”Bedömning för vilket lärande? En studie av vad bedömning för lärande blir och gör i ämnet idrott och hälsa”.

Camilla Warnicke
Filosofie doktorsexamen, Handikappvetenskap
”Tolkning vid förmedlade samtal via Bildtelefoni.net – Interaktion och gemensamt meningsskapande”.

Anna Wickbom
Medicine doktorsexamen, Medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin
”Epidemiological Aspects of Microscopic Colitis”.

Lena Wijk
Medicine doktorsexamen, Medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi
”Enhanced Recovery after Hysterectomy”.

Christina Zetterlund
Medicine doktorsexamen, Medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi
”Visual, Muscoskeletal, and Balance Symptoms in People with Visual Impairments”.

Fakulteten för ekonomi, natur- och teknikvetenskap

Promotor:

Karin Hedström, professor i informatik

Hedersdoktor:

Professor John Andrews, Storbritannien

Doktorer efter avlagda prov:

Sahar Asadi
Teknologie doktorsexamen, Datavetenskap
”Towards Dense Air Quality Monitoring: Time-dependent Statistical Gas Distribution Modelling and Sensor Planning”.

Daniel Ricao Canelhas
Teknologie doktorsexamen, Datavetenskap
”Truncated Signed Distance Fields Applied to Robotics”.

Shutong Ding
Filosofie doktorsexamen, Statistik
”Model Choice in Bayesian VAR Models”.

Ulrika Eriksson
Filosofie doktorsexamen, Kemi
”Contribution of Polyfluoroalkyl Phosphate Esters (PAPs) and other Precursor Compounds to Perfluoroalkyl Carboxylates (PFCAs) in Humans and the Environment”.

Dawei Geng
Filosofie doktorsexamen, Kemi
”Gas Chromatography-atmospheric Pressure Chemical Ionizationtandem Mass Spectrometry Methods for the Determination of Environmental Contaminants”.

Viktor Sjöberg
Filosofie doktorsexamen, Miljövetenskap
”Utilization of Waste Materials for Extraction of Strategic Metals – a Biogeochemical Approach”.

Yishen Yang
Filosofie doktorsexamen, Statistik
”On Rank-invariant Methods for Ordinal Data”.

Fakulteten för humaniora och socialvetenskap

Promotor:

Greger Andersson, professor i litteraturvetenskap

Hedersdoktorer:

Chefsdirigent Thomas Dausgaard, Danmark
Professor William S Shaw, USA

Doktorer efter avlagda prov:

Sara Edlund
Filosofie doktorsexamen, Psykologi
”Calm down – Strategies for Emotion Regulation in Clinical Practice”.

Louise Frogner
Filosofie doktorsexamen, Psykologi
”The Development of Conduct Problems in Early Childhood – The Role of Psychopathic Traits and Psychopathic Personality”.

Eva Hämberg
Filosofie doktorsexamen, Socialt arbete
”Tillsyn i teori och praktik – om statlig styrning och kontroll av socialtjänstens individ och familjeomsorg”.

Delia Latina
Filosofie doktorsexamen, Psykologi
”Self-harm: Interpersonal and Holistic Perspectives”.

Camilla Nothhaft
Filosofie doktorsexamen, Medie- och kommunikationsvetenskap
”Moments of Lobbying: an Ethnographic Study of Meetings between Lobbyists and Politicians”.

Anna Petersén
Filosofie doktorsexamen, Socialt arbete
”Evaluations that Matter in Social Work”.

Lotte Wellton
Filosofie doktorsexamen, Måltidskunskap
”Making Meals in Restaurants – Daily Practices and Professional Ideals”.

Daroon Yassin Falk
Filosofie doktorsexamen, Svenska språket
”Skrivundervisning i grundskolans årskurs 3”.