This page in English

Studie- och arbetsmiljö

Studenter vid bord i en stor sal.

Örebro universitet ska vara en modern och attraktiv studie- och arbetsplats där studenter och medarbetare har en god fysisk, organisatorisk och social studie- och arbetsmiljö. Detta innebär att vår verksamhet ska vara inspirerande, säker, utvecklande och tillåtande. Medarbetare och studenter ska vara delaktiga och kunna påverka sin miljö.

Örebro universitet ska ha ett professionellt förhållningssätt som utmärks av respekt mellan ledare, medarbetare och studenter, samt för oliktänkande och mångfald.