Blackboard Ultra

Under 2018 har upphandling av ny lärplattform genomförts på Universitetet. Nuvarande leverantör, Blackboard, vann upphandlingen och under våren 2019 kommer vi att påbörja både det tekniska och det pedagogiska implementeringsarbetet.

Gemensam kursstruktur i Blackboard Ultra

Ett av PIL:s uppdrag inom ramen för implementeringsarbetet handlar om att utveckla  universitetsgemensamma och pedagogiska kursstrukturer i den nya lärplattformen. Utvecklingen av dessa kursstrukturer kommer att ske i nära samarbete med ett antal kurs- och programpiloter.  

Tidsplan

Januari – februari

 • Dokumentation av nuvarande system och arkivering av gamla kurser
 • Kartläggning av hur Blackboard används och uppfattas av lärare och studenter
 • 31 januari: Referensgruppsmöte för lärare 

Mars – maj

 • Tillgång till testmiljö för systemadministratörer och piloter
 • Utbildning av systemadministratörer och lärare inom pilotprojekt

Juni - juli

 • 30 juni - 6 juli: Migrering av data till nya systemet. Ca 4500 kursplatser och 30 000 användare. OBS! Systemet kommer då att vara stängt.
 • 7 juli: Nya systemet i drift.

Höstterminen 2019

 • Ett antal piloter provar det nya systemet
 • Utvärderande intervjuer med lärare och studenter inom pilotprojekten

Vårterminen 2020

 • Gemensamma kursstrukturer introduceras för alla som introduceras i Blackboard Ultra.
 • Alla nya kurser och T1:or introduceras i Blackboard Ultra.

Kurser och program inom pilotprojektet

Förskollärarprogrammet, 210 hp

Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp

Hospitality management, 180 hp

Språk, retorik och kommunikativt ledarskap, 180 hp

Informatik med systemvetenskaplig inriktning, grundkurs, 30 hp

Utveckling av måltidsupplevelser, 15 hp

Konstruktionsteknik för civilingenjörer, 9 hp

Kroniska sjukdomars biologi, 7.5 hp

Fakta, fiktion och faktion förr och nu, distanskurs, 7.5 hp

Perspektiv på förintelsen, distanskurs, 7.5 hp

Lean Grundkurs, distanskurs, 7.5 hp

Smarter, uppdragsutbildningar

Kurser inom PIL

Listan med piloter kommer att fyllas på allt eftersom de blir introducerade i projektet under våren 2019.