Mentorskap

Högskolepedagogiskt centrum arbetar i samverkan med Civilingenjörsprogrammet (NT) med att utveckla ett program för mentorskap. Syftet med lärarmentorer är att skapa en trygg och stimulerande studiemiljö och därmed uppnå hög genomströmning.

Genom en fast och etablerad kontakt med en specifik lärare (mentor) från lärarkollegiet är förhoppningen att bland annat problem med studierna kan upptäckas i ett tidigt skede och stödinsatser sättas in där behov finns för att förebygga att studenter halkar efter eller slutar på programmet. 

Forskning

För trygghet, tillit och uthållighet med studierna är det viktigt att studenterna känner sig sedda av lärare. Forskning visar att studenter som hoppar av studierna ofta saknar tilltro till sin egen förmåga (Brown, et al., 2008) och/eller inte identifierar sig med den framtida yrkesrollen (Edström, 2012; Elmgren & Henriksson, 2016). En tidig schemalagd personlig kontakt med lärare tycks påverka känslan av en trygg studiemiljö som främjar tilltro till den egna förmågan samt förebygger känslan av intellektuell och social sårbarhet. Återkoppling är ytterligare en viktig aspekt som påverkar studenters uthållighet med sina studier (Cramp, 2011; Crosling, Heageney, & Thomas, 2009; Elmgren & Henriksson, 2016). Mentorskapet är ett sätt att ge återkoppling och skapa ökad tillit och uthållighet och därmed ökad studieframgång/genomströmning.

Referenser

Brown, S. D., Tramayne, S., Hoxha, D., Telander, K., Fan, X., & Lent, R. W. (2008). Social cognitive predictors of students’ academic performance and persistence: A meta-analytic path analysis. Journal of Vocational Behavior, 72, 298-308

Cramp, A. (2011). Developing first year engagement with written feed-back. Active Learning in Higher Education, 12, 113-124

Crosling, G., Heageney, M., & Thomas, Liz. (2009). Improving student retention in higher education. Australian Universities’ Review, 51, 9-18

Daloz, L. A. (1999). Mentor: guiding the journey of adult learners. San Francisco: Jossey-Bass

Edström, K. (2012). Student feedback in engineering: Overview and background. Chapter 1 in Mertova, P., Nair, S. and Patil, A. Enhancing Learning and Teaching through Student Feedback in Engineering. Cambridge: Woodhead Publishing, 1-16

Elmgren, M., & Henriksson, A-S. (2016). Universitetspedagogik. Lund: Studentlitteratur

Gidman, J. (2001). The role of the personal tutor: a literature review. Nurse Education Today, 21, 359-365

För dig som vill läsa mer:

Biggs, J. B., & Tang, C. S. (2011). Teaching for quality learning at university. Maidenhead: McGraw-Hill/Society for Research into Higher Education & Open University Press. Finns som e-bok på universitetets biblioteket.

Schmidt, H. (2011). Communication patterns that define the role of the university-level tutor. Journal of College and Learning, 42, 45-60

För mer information kontakta oss via This is an email address