Upphandling lärplattform

Digitala lärplattformar, som stöd för undervisning och lärande, har används vid Örebro universitet sedan slutet av 1990- talet. Lärplattformen är väl integrerad i verksamheten och används i nuläget i 90 % av de kurser som ges och med ca 13000 unika användare som loggar in systemet varje månad.

Som grund för upphandlingen ligger bl. a. en analys av hur nuvarande lärplattform används för att stödja undervisnings- och lärandeaktiviteter. En referensgrupp bestående av lärare har också bidragit med att identifiera och sammanställa behov och önskemål kring en framtida lärplattform. 

Har du frågor, kontakta projektledare Marie Andersson