Presentation av 2019 års pedagogiska utvecklingsprojekt

14 oktober 2020 08:30 – 16:15 P245, Prismahuset

2019 års pedagogiska utvecklingsmedel kommer att presenteras den 14 oktober. Vi planerar för att konferensen ska kunna genomföras på plats på campus men om det inte är möjligt även i oktober kommer den att ske digitalt.

2018 års projektpresentationer finns att ta del av på Högskolepedagogiskt centrums hemsida

Välkommen att delta i den interna pedagogiska konferensen 2020! 

30 ansökningar beviljades pedagogiska utvecklingsmedel för 2019 och dessa skulle presenteras under två dagar. P.g.a. Corona-panemin och dess påverkan på allas arbetsbelastning skjuts konferensdag 1 (20 april) upp och dag 2 den 14 oktober ersätter helt dag 1 och blir en heldag. 

Varmt välkommen!

Nytt schema kommer så snart som möjligt!

Anmälan till presentation av pedagogiska utvecklingsmedel 14 oktober 2019

Välj vilken kategori av deltagare du tillhör*
Matönskemål*
Kryssa för om du önskar någon specialkost.