Läsgruppen för universitetspolitisk omvärldsbevakning - Tema: Universitetsrankingar

16 april 2021 13:15 – 15:00

Syftet med läsgruppen är att vara ett stöd för anställda vid Örebro universitet att ta del av den samtida nationella och internationella debatten om högre utbildning och att vara ett forum för diskussioner för att på så sätt också i möjligaste mån relatera somliga av Örebro universitets olika utmaningar till större utbildningspolitiska förändringar och trender. Ingen föranmälan.

Vid seminariet kommer följande texter att diskuteras:

Nixon J. (2020). “Disorderly Identities: University Rankings and the Re-ordering of the Academic Mind”. In: Rider S., Peters M.A., Hyvönen M., Besley T. (Eds) World Class Universities. Evaluating Education: Normative Systems and Institutional Practices. Springer, pp. 11-24. https://doi.org/10.1007/978-981-15-7598-3_2 

Erkkilä T., Piironen O. (2020). “What Counts as World Class? Global University Rankings and Shifts in Institutional Strategies”. In: Rider S., Peters M.A., Hyvönen M., Besley T. (Eds) World Class Universities. Evaluating Education: Normative Systems and Institutional Practices. Springer, pp. 171-196. https://doi.org/10.1007/978-981-15-7598-3_11

Vid frågor vänligen kontakta This is an email address