Högskolepedagogiskt centrum

Textseminarium i högskolepedagogik

18 maj 2022 13:15 — 18 maj 2021 15:00

Seminarium där du får möjlighet att utveckla dina högskolepedagogiska forskningstexter genom kollegial respons.

De som deltar vid seminariet skickar sina kommentarer till författaren i förväg. Under seminariet förs en diskussion kring texten som leds av författaren.

AnsvarigaKristin Ewins och Henric Bagerius 

Plats: https://oru-se.zoom.us/my/pedagogisk.utveckling