Pedagogiskt utvecklingsseminarium

20 januari 2021 13:00 – 16:00

Fokus på pedagogisk utveckling genom kollegialt erfarenhetsutbyte eller inspirationsföreläsning/workshop på aktuellt tema.

Workshop utifrån metoder som hjälper oss att erfara, reflektera och utbyta idéer om kommunikation, bemötande och maktstrukturer. En viktig fråga som vi kommer att förhålla oss till är vilka konsekvenser vi får om vi osynliggör betydelsen av bemötande och makt? Själva aktiviteten inleds med exempel och aktiviteter som synliggör styrkan i att använda vårt hela språkregister vid våra möten inom akademin. Övningarna är särskilt inspirerade av Agusto Boals (1931-2009) arbete och metoder för att få oss mer kreativa i våra förehavanden som akademiker.  

Workshopen leds av Tomas Grysell, FD, chef för PIL-enheten (högskolepedagogisk och interaktiv utveckling) vid Göteborgs universitet, och med mångårig erfarenhet av utvecklingsarbete genom gestaltande metoder.    

Plats https://oru-se.zoom.us/my/pedagogisk.utveckling

Ansvariga: Anna Hultgren och Petronella Ekström 

Anmälan en vecka före utsatt datum till This is an email address för att ta del av underlag. Skriv "anmälan till pedagogiska utvecklingsseminarier" i ämnesraden på mailet till din anmälan.