Internkonferens om högskolepedagogisk forskning / Internal conference on research on higher education

03 december 2020 10:00 – 15:00 Hörsal M, Musikhögskolan

Konferensen var planerad till 27 maj men har fått ett nytt datum: 3 december. Om så krävs kommer den att genomföras digitalt.

En kartläggning som gjorts av högskolepedagogisk forskning vid Örebro universitet visar att det genomförs högskolepedagogiska forskningsprojekt vid samtliga institutioner. Nu vill vi på Högskolepedagogiskt centrum bjuda in till en internkonferens där du har möjlighet att ta del av dessa samt presentera egna projekt.

This conference aims to provide a space for exchanging ongoing research on higher education (not least research on teaching and learning) conducted at Örebro University. If you would like to participate, please submit an abstract of no more than 250 words via the form below by 3 November. If you would like to attend without presenting we ask that you register, also via the form below, by 27 November.

Syftet med konferensen är att

 • visa pågående högskolepedagogiska forskningsprojekt på Örebro universitet
 • få inspiration till egen högskolepedagogisk forskning och utveckling
 • skapa möjlighet till pedagogisk meritering (presentation av forskningsprojekt)
 • skapa kontaktmöjligheter mellan forskare inom området på universitetet 

Dagen kommer att innehålla presentationer kring aktuell högskolepedagogisk forskning på Örebro universitet. Vi planerar korta presentationer (ca 6 minuter) med ett efterföljande mingel där du har chans att diskutera med andra deltagare. Vill du presentera ett avslutat eller pågående högskolepedagogiskt forskningsprojekt som du är med i är du välkommen att skicka in ett abstrakt/intresseanmälan (max 250 ord) via hemsidan senast 30 april. 

Högskolepedagogisk forskning är ofta tvärvetenskaplig och inkluderar

 • Forskning om undervisning och lärande i högre utbildning: exempelvis undervisningsdesign, pedagogiska utmaningar, bedömning, examination, e-lärande, progression, läroplan
 • Forskning om forskarutbildning: exempelvis handledarskap, lärande, organisation och ledning, internationalisering, intersektionalitet
 • Forskning om studenters upplevelse, erfarenheter och medverkan: exempelvis mångfald, intersektionalitet, delaktighet, aktörskap, särskilda behov
 • Forskning om lärar- och handledarskap: exempelvis rollkonflikter, kompetens, karriär
 • Forskning om kvalitet: exempelvis synsätt, system, spänningar, utveckling, stöd, processer och granskning
 • Forskning om relationen mellan forskning och undervisning: exempelvis forskningsbaserad undervisning, ideal, institutionella villkor
 • Forskning om system, policy och politik: exempelvis förutsättningar, styrningsmodeller, spänningar, finansiering, implementering, utvärdering, meriteringsmodeller
 • Forskning om ledning och organisation: exempelvis akademiska kulturer, kollegialitet, ledningsmodeller
 • Forskning om högskolelandskapets struktur och utveckling: exempelvis relationen mellan högskolor och universitet, utbildning och social status
 • Forskning om den högre utbildningens samhällsroll: exempelvis medborgerlig bildning, marknadifiering, hållbarhet, relationen till vår tids utmaningar, kunskapssyner, internationalisering, historisk utveckling, relation till andra aktörer 

Anmälan

Presentationer ska anmälas senast den 3 november via formuläret nedan. Då lunch och fika ingår är vi tacksamma om övriga deltagare (dvs. ni som inte presenterar) anmäler er senast den 27 november. Anmäler du en presentation är du också anmäld till deltagande under resten av dagen.

Varmt välkommen! 

Internkonferens om högskolepedagogisk forskning / Internal conference on research on higher education

Matönskemål/Dietary restrictions*
Typ av deltagare/Type of participant*
Vilket språk vill du presentera på? Which language do you wish to present in?