Intern konferens — högskolepedagogisk forskning / Internal conference — research on higher education

03 december 2020 09:00 – 12:00 https://oru-se.zoom.us/my/pedagogisk.utveckling

En kartläggning som gjorts av högskolepedagogisk forskning vid Örebro universitet visar att det genomförs högskolepedagogiska forskningsprojekt vid samtliga institutioner. Nu vill vi på Högskolepedagogiskt centrum bjuda in till en intern forskningskonferens där du har möjlighet att ta del av dessa samt presentera egna projekt. Konferensen kommer att genomföras digitalt.

This conference aims to provide a space for exchanging ongoing research on higher education (not least research on teaching and learning) conducted at Örebro University. If you would like to participate, please submit an abstract of no more than 250 words via the form below by 27 November.

Syftet med konferensen är att

  • visa pågående högskolepedagogiska forskningsprojekt på Örebro universitet
  • få inspiration till egen högskolepedagogisk forskning och utveckling
  • skapa möjlighet till pedagogisk meritering (presentation av forskningsprojekt)
  • skapa kontaktmöjligheter mellan forskare inom området på universitetet 

Förmiddagen kommer att innehålla presentationer kring aktuell högskolepedagogisk forskning på Örebro universitet. Vi planerar korta presentationer (ca 6 minuter) med efterföljande diskussion. Vill du presentera ett avslutat eller pågående högskolepedagogiskt forskningsprojekt som du är med i är du välkommen att skicka in ett abstrakt/intresseanmälan (max 250 ord) via hemsidan senast 27 november. 

Anmälan

Presentationer ska anmälas senast den 27 november via formuläret nedan. Det går också bra att anmäla deltagande eller att komma till konferensen utan föranmälan.

Varmt välkommen! 

Internkonferens om högskolepedagogisk forskning / Internal conference on research on higher education

Matönskemål/Dietary restrictions*
Typ av deltagare/Type of participant*
Vilket språk vill du presentera på? Which language do you wish to present in?