27 oktober Presentation av 2020 års pedagogiska utvecklingsprojekt

27 oktober 2021 08:15 – 12:00

Medarbetare som under 2020 fått utvecklingsmedel från fakultetsnämnderna för pedagogiska projekt, presenterar sina resultat vid en intern pedagogisk konferens organiserad av Högskolepedagogiskt centrum.

Se programmet och presentatörer av pedagogiska utvecklingsprojekt genomförda under 2020.

Program 

09.00–09.05
Välkommen och introduktion
https://oru-se.zoom.us/my/pedagogisk.utveckling


Presentationer i Zoomrum 1

https://oru-se.zoom.us/my/utbilda.digitalt

09.05–09.50
Pedagogiska filmer för ämnesfördjupning i biomedicin – Alexander Persson

Ett vetenskapligt förhållningssätt i professionellt socialt arbete – Anna Petersén och Katarina Hjortgren

Summary writing workshops – Claire Hogarth
 
10.00–10.50
Utveckling av en handledarguide för examensarbeten – Marie Holmefur

Students’ approaches to learning and academic achievement: the importance of self-assessment of basic concepts at the beginning of a course – Daniela Andrén

Utvärdering av Objective Structured Clinical Examination (OSCE) inom psykologprogrammet – Terese Glatz
 
11.00–11.50
”Varför ska vi lära oss det här?” Med syfte att öka studenternas förståelse och kursens genomströmning – arbete med förtydligande exempel hämtade från verkligheten – Nina Buer

Casebaserat lärande inom humanistiska studier: Erfarenheter från Kandidatprogrammet Språk, retorik och kommunikativt ledarskap – Gustav Westberg, Mattias Jacobsson, Assimakis Tseronis och Marie Gelang

Interactive flipped classroom and learning by playing for chemistry education – Thanh Wang


Presentationer i Zoomrum 2

https://oru-se.zoom.us/my/pedagogisk.utveckling

09.05–09.50
En lycklig skilsmässa: profilering och interprofessionellt lärande i två idrottsprogram under utveckling – Mattias Folkesson och Robert Svensson

Listening comprehension in EMI lectures – Joseph Siegel

Plattformen Complete Anatomy – Eva-Lena Klaasma, Samuel Edelbring och Dick Delbro

10.00–10.50
Tvärprofessionell handledarutbildning, workshop med MV, HV och RÖL – Desiree Wiegleb Edström

Att utveckla och använda kunskaper om studenters syn på lärande och lärmiljö för att stärka civilekonomutbildningen vid Örebro universitet – Hans Englund och Helen Stockhult

Kompetensutveckling om digitalisering inom offentlig sektor för lärare av det reviderade rättsvetenskapliga programmet – Katalin Kelemen

11.00–11.50
AI och digitalisering på juristprogrammet – Rigmor Argren och Lukas Kindberg

Rörelseförståelse för nyanlända flickors måluppfyllelse i skolämnet idrott och hälsa – praktiknära forskning i samverkan – Marie Öhman


11.50–12.00
Avslutning
https://oru-se.zoom.us/my/pedagogisk.utveckling


Läs mer om Högskolepedagogiskt centrums konferenser och seminarier.