Workshop — Zoom

05 november 2020 13:00 – 14:00

Zoom är ett program för möten via internet. I ett Zoom-möte kan man, förutom att kommunicera med ljud och bild, även visa powerpoint-presentationer, filmer, dokument och webbsidor.

Universitetskansliet anordnar workshoppar online där vi presenterar verktyget och du har möjlighet att ställa frågor. Självklart gör vi detta via Zoom.

(För bästa ljudupplevelse är det alltid fördelaktigt att använda ett headset med mikrofon vid möten online.)

Alla träffar sker online: https://oru-se.zoom.us/j/280513171