Workshop i Teams

22 september 2020 10:00 – 10:30

Workshop online där vi presenterar verktyget och du har möjlighet att ställa frågor. Självklart gör vi detta via Teams.

Teams är ett program för möten och samarbeten via internet. I ett Teams-möte kan du kommunicera med ljud & bild och du kan dela din skärm med de andra mötesdeltagarna.

För bästa ljudupplevelse är det alltid fördelaktigt att använda ett headset med mikrofon vid möten online.

Workshoppen är på svenska.

Klicka här för att komma till workshoppen.