Seminarium om dokumentation av pedagogiska utvecklingsprojekt

07 september 2020 10:15 – 12:00

Målgrupp: Seminariet riktar sig till dig som erhållit fakultetsmedel för att skriva en arbetsrapport om ditt pedagogiska utvecklingsarbete eller som är intresserad av att dokumentera din pedagogiska praktik i en arbetsrapport.

Innehåll: Vid seminariet kommer först skriftseriens redaktörer Henric Bagerius och Sverre Wide att informera om seriens syfte, rapporternas format och hur det redaktionella arbetet går till. Sedan blir deltagarna indelade i grupper som konstruktivt diskuterar rapportskrivandet. Fokus kommer inte att ligga på de pedagogiska utvecklingsprojekten i sig utan på dokumentationen av utvecklingsarbetet.

Förberedelser: Beroende på hur långt du har kommit i ditt skrivarbete (idé, plan, synopsis, utkast eller färdig rapport) kan förberedelserna se olika ut. Det viktiga är att du är beredd att diskutera ditt arbete och lyfta de frågor som du har runt rapportskrivande.

Tid och plats: Seminariet hålls digitalt måndagen den 7 september 2020, kl. 10.15–12.00 på länken https://oru-se.zoom.us/j/68834914401

Mer information om rapportserien: För mer information om rapportserien, se https://www.oru.se/om-universitetet/hogskolepedagogiskt-centrum/arbetsrapporter/

Anmälan: Anmäl ditt deltagande till Sverre Wide på This is an email address

Varmt välkommen!

Henric Bagerius och Sverre Wide