Textseminarium i högskolepedagogik 27 oktober

27 oktober 2021 13:15 – 15:00 Zoom https://oru-se.zoom.us/my/pedagogisk.utveckling

Välkommen till textseminarium i högskolepedagogik!

Seminarium där du får möjlighet att utveckla dina högskolepedagogiska forskningstexter genom kollegial respons. De som deltar vid seminariet skickar sina kommentarer till författaren i förväg. Under seminariet förs en diskussion kring texten som leds av författaren.

Texterna skickas ut ett par veckor före seminariet.

Anmälan till This is an email address. Märk din anmälan med "Textseminarium i högskolepedagogik 27 oktober" i ämnesraden. 

Vid frågor eller för att anmäla en text du vill diskutera kontakta This is an email address eller This is an email address

Dag: 27 oktober
Tid: 13:15 - 15:00
Plats: https://oru-se.zoom.us/my/pedagogisk.utveckling