Grundläggande introduktion i Blackboard Ultra Learn - Struktur och funktion

18 augusti 2020 10:00 – 12:00

En övergripande introduktion för personal av lärosätets nya lärplattform Blackboard Ultra.

Vi kommer att gå igenom följande:

  • Grundläggande information om lärplattformen Blackboard Ultra och dess funktioner
  • Universitetsgemensam tanke kring kursstruktur
  • Pedagogiska verktyg för lärande, kommunikation och bedömning

Du kommer att få möjlighet att testa systemet. 

Målgrupp: Undervisande och administrativ personal vid Örebro universitet

Max antal deltagare: 20 personer. Anmälan krävs. Kursen genomförs digitalt. Den som anmäler sig får information om hur de ska ansluta till utbildningen.

Anmälan Blackboard Ultra