Läsgruppen för universitetspolitisk omvärldsbevakning

18 juni 2021 13:15 – 15:00

Syftet med läsgruppen är att vara ett stöd för anställda vid Örebro universitet att ta del av den samtida nationella och internationella debatten om högre utbildning och att vara ett forum för diskussioner för att på så sätt också i möjligaste mån relatera somliga av Örebro universitets olika utmaningar till större utbildningspolitiska förändringar och trender. Ingen föranmälan.

Vid seminariet kommer följande texter att diskuteras:

Rider, S (2016). “Science and speed addiction: the scholar’s vocation in the age of efficiency”, Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 2016:2-3, pp. 1-9. https://doi.org/10.3402/nstep.v2.33725

Vid frågor vänligen kontakta This is an email address