Så undertextar du dina undervisningsfilmer

24 november 2020 11:00 – 12:00

Genom att förse dina undervisningsfilmer med undertexter kan du göra innehållet tillgängligt för studenter som inte hör eller som har nedsatt hörsel. Men undertextning är inte enbart till nytta för personer med hörselnedsättning, den fungerar även som stöd ur ett bredare tillgänglighetsperspektiv.

Utbildningen innehåller följande:

  • Kort introduktion till tillgänglighetsdirektivet som började gälla 23 september 2020.
  • Varför är det viktigt att undertexta sina filmer?
  • Olika alternativ för undertextning av film som erbjuds på Örebro universitet.
  • Vad är viktigt att tänka på vid undertextning av film?
  • Genomgång och instruktion av hur du som lärare kan undertexta dina filmer själv med hjälp av digitala verktyg.

Länk till Zoom skickas ut till alla anmälda dagen innan kurstillfället.

Välkommen med din anmälan!

Anmälan