Inställd - Workshop om examinationens roll i utbildningsprocessen

01 december 2021 13:15 – 15:00

Workshoppen är inställd

Från november 2021 till maj 2022 kommer Högskolepedagogiskt centrum att bjuda in till en serie av tre workshops i syfte att skapa universitetsövergripande forum för att diskutera examinationens roll i utbildningsprocessen.

Du är välkommen att delta i en eller flera av dessa workshops. Syftet med workshoppen är att ge möjlighet för kollegialt stöd och utbyte för lärare och samtidigt ge möjlighet för stödorganisationen att få en utökad förståelse för den praktik som idag finns rörande examinationer och fånga upp behov av utveckling och förbättring.