Digital whiteboard lyfter undervisningen i matematik

Niklas Eriksen sitter utanför Teknikhuset.

För att undervisa i matematik måste man kunna rita och skriva på en tavla – gärna flera personer samtidigt. För att tackla den utmaningen har Niklas Eriksen, docent i matematik och enhetschef för Enheten för matematik vid Örebro universitet, hittat en digital lösning för hur man kan använda en whiteboard, även på distans.

När universitetet i mitten av mars gick över till undervisning på distans handlade det till en början om att hitta snabba lösningar.

– Initialt var det mycket fokus på teknik och att få det att funka över huvud taget. Eftersom undervisningen i matematik oftast inte bygger på talade föreläsningar utan om att förmedla kunskap genom att skriva och rita krävs det en skrivyta som inte begränsas av ett tangentbord, berättar Niklas Eriksen. 

Lösningen blev ett stativ som stod i förrådet, där han fäste sin mobiltelefon som vinklades nedåt, så att den filmade ett papper som han kunde rita och räkna på med vanlig penna. Mobiltelefonen byttes sedan ut mot en lös webbkamera.

– Det går att göra väldigt enkelt. På det här sättet kunde studenterna se mig via webbkameran på datorn – och mitt papper via webbkameran på stativet.

Ipad fungerar som whiteboard

Enheten för matematik köpte sedan in tre Ipads, vilket gav en mer långsiktigt hållbar möjlighet att undervisa på distans via Zoom.

– När vi gör räkneövningar på distans är Ipaden inloggad som en egen identitet, som jag kallar för ”Tavlan”. Då kan jag välja att dela min skärm och visa Ipaden som en whiteboardtavla i helskärm, där jag kan rita och skriva formler i olika färger och till exempel ringa in saker. Uppe i högra hörnet kan jag välja ”view options” och ”annotate”, så att fler kan skriva på samma yta. Jag kan också välja att spara det som jag ritat upp. Det enda som är dumt är att jag inte kan ladda upp det igen, säger Niklas Eriksen.

Ritar gör han med en Apple Pencil, vilket är något enklare än att försöka styra det man gör på skärmen med muspekaren.

När en student räcker upp handen digitalt i Zoom och vill ha hjälp, kan Niklas ställa frågan om fler vill ha samma genomgång, och tar sedan med sig studenterna till ett breakout room.

– Det enda som är lite dumt är att jag inte ser om någon skriver i chatten medan jag är borta, men om de räcker upp handen ser jag det när kommer tillbaka till huvudrummet igen.

Fler studenter klarade kursen

Niklas Eriksen har även handlett datalaborationer. Då får en student i taget dela sin skärm, visa sin kod för programmet de skrivit i och förklara vad de har gjort.

– Det fungerar precis lika bra som i ett klassrum.

Men visst finns det nackdelar med undervisning på distans. Allt går lite långsammare, och att röra sig mellan olika breakout rooms tar tid. Det blir också mindre småprat. Niklas Eriksen upplever att det kan vara svårt att fånga upp studenter som inte ber om hjälp, medan det funkar bra för de studenter som är aktiva och tar för sig.

– Mina studenter går andra året på civilingenjörsprogrammet, så de är väldigt drivna. Vi har faktiskt haft en större genomströmning på datorlaborationerna i vår än tidigare år. Kanske beror det på att studenterna sparar en del tid när de inte behöver åka till och från universitetet, funderar han.

Utnyttja fördelarna med undervisning på distans

Att inte kunna se studenterna är inget stort problem för en lärare i matematik.

– Jag står med ryggen mot dem halva tiden ändå, eftersom jag skriver så mycket på tavlan. Matematik handlar inte så mycket om tal och att föra en diskussion öga mot öga, utan snarare om att rita och skriva.

Niklas Eriksen tycker att omställningen till att undervisa digitalt har gått snabbt och han själv och kollegorna har lärt sig att hantera tekniska hjälpmedel snabbt.

– I början tror jag att vi alla försökte föra över vår vanliga salsundervisning till datorn, det blev lite samma sak fast sämre. Nu försöker vi utnyttja fördelarna med digital undervisning. Jag tror att vi kommer att lära oss att i ännu högre utsträckning föreläsa i kortare sjok, jobba med polls och utnyttja möjligheten att omgruppera och jobba i breakout rooms. Vi står mycket bättre rustade inför hösten än vad jag trodde var möjligt, säger han.

Text och foto: Anna Lorentzon