Demotillfällen och spelen för hållbar utveckling i utbildning: FishBanks och Dilemma

Ikoner över Örebro universitet och globala målen.

Hur kan vi stötta utvecklande värderingsförmåga och förståelse för komplexa system, systemtänkande? Detta är viktiga nyckelkompetenser som vi behöver utbilda våra studenter i så de kan möta framtidens hållbarhetsutmaningar.

Högskolepedagogiskt centrum, i samarbete med Jon-Erik Dahlin (KTH/Snowflake Education), genomför två testtillfällen där du som lärare kan prova på student aktiva läraktiviteter specifikt framtagna för lärande av nyckelkompetenser som perspektivtagande, värderingsförmåga, diskussion om svåra frågor och förståelse för hur komplexa system fungerar (ekologiska, ekonomiska och sociala). Läraktiviteterna, pedagogiska spel, är allmängiltiga och ger en ökad kunskap och förståelse för hållbar utveckling och de utmaningar vi alla kan ställas inför, oavsett profession.

Vid testtillfällena ges ni som lärare möjlighet att prova interaktiva läraktiviteter som kan genomföras fristående eller som en del i en lärmodul om 0,5 hp.

FishBanks:

Dag: Tisdag 14 september
Tid: 13:00 - 17:00
Plats: Digitalt 

FishBanks möjliggör en ökad förståelse för komplexa system och begränsade resurser.

Dilemma:

Dag: Tisdag 21 september
Tid: 09.00-12.00.
Plats: Digitalt

Dilemma möjliggör kunskap, förståelse och övning i perspektivtagande och värderingar avseende generella hållbarhetsfrågor.

Sista anmälningsdag: 7 september. Det går att anmäla sig till ett eller båda. Observera att det är ett tillfälle per spel.

Inför tillfällena skapas användarkonton hos Snowflake Education som ger er möjlighet att se närmare på material och de olika kursmoduler som kan användas med spelen. Spelen spelas på den digitala plattformen Miro och ni får information om den och spelen inför tillfällena. Vi välkomnar er att sprida informationen till kollegor!

Varmt välkomna

Felicia Garcia och Viveca Olofsson

Läs mer om information om spelen och deras användning, Snowflake education

Snowflake Education grundades år 2016 av Jon-Erik Dahlin, lärare på KTH och undervisande lärare på Örebro universitets högskolepedagogiska kurs Hållbar utveckling i utbildning. Jon-Erik har en gedigen erfarenhet av pedagogisk utveckling och att undervisa inom hållbar utveckling på högskolenivå. Han var med och utvecklade KTH:s högskolepedagogiska kurs i Lärande för Hållbar Utveckling och har skrivit läroboken  Hållbar Utveckling för Ingenjörer. Snowflake Educations utbildningsmaterial används på ett 20-tal lärosäten i Sverige, Finland, Storbritannien, Kanada och USA (t.ex. KTH, Cambridge universitet, Linköpings universitet, Uppsala universitet med flera).

Anmälan

Anmälan