Högskolepedagogiskt centrum

Bedömning i klinisk verksamhet, fördjupning

En läkare tar blodtrycket på en patient

Utbildningen är en fördjupning i bedömning och återkoppling och riktar sig till de som tidigare har gått en grundläggande utbildning inom klinisk handledning. Utbildningen syftar till att ge fördjupad kompetens för handledning i klinisk verksamhet såväl inom det egna yrket som tvärprofessionellt. Utbildningen är en av flera kursmoduler där du kan fördjupa din pedagogiska kompetens inom handledning.

Utbildningen ges i samverkan mellan Örebro universitet och Region Örebro län. Den vänder sig till medarbetare inom Region Örebro län och Örebro läns kommuner samt till medarbetare inom andra regioner och verksamheter som Örebro universitet samverkar med angående verksamhetsförlagd utbildning.  Målgruppen är kliniska handledare som handleder te x sjuksköterske-, läkar-, audionom-, arbetsterapeutstudenter samt handledare till BT- och ST-läkare.

Omfattning och utbildningsdatum

Utbildningen Bedömning i klinisk verksamhet, fördjupning omfattar en heldag. Inför utbildningen kommer deltagarna att få ett utbildningsmaterial som förberedelse samt en uppgift att besvara (totalt cirka 2 timmars förberedelse).

Utbildningsdatum för vårterminen 2023

Torsdagen den 2 mars 2023, kl. 8.30-16.45

Behörighet och urval

Kliniska handledare inom hälso- och sjukvården med högskole- eller universitetsexamen. För behörighet krävs att du är medarbetare inom Region Örebro län eller Örebro läns kommuner alternativt medarbetare inom andra regioner och hälso- och sjukvårdsverksamhet som Örebro universitet samverkar med angående verksamhetsförlagd utbildning. 

Urval till utbildningsplatser sker proportionellt utifrån yrkestillhörighet med målsättning att skapa en tvärprofessionell sammansättning bland deltagare.

Vid behov prioriteras utbildningsplats för sökande med påbörjat eller planerat specifikt pedagogiskt uppdrag inom Region Örebro län.

Kostnad

Ingen avgift debiteras deltagare med anställning inom RÖL, Örebro universitet eller kommunal hälso- och sjukvård.

Anmälan

Anmälan till vårterminen 2023 är öppen mellan 2 november 2022 och stänger 31 januari 2023. Länk till anmälan.

Kursansvarig

Desiree Wiegleb Edström

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Desiree Wiegleb Edström

E-post:

Telefon: 019 302437

Rum: C1211

Desiree Wiegleb Edström

Kursadministratör Jennie Jensen svarar på praktiska frågor om tider, lokaler och registrering i lärplattformen Blackboard, fakturor med mera.

Telefon: 019-30 31 28
E-post: This is an email address