Undertextning

Genom att förse dina undervisningsfilmer med undertexter kan du göra innehållet tillgängligt för studenter som inte hör eller som har nedsatt hörsel. Men undertextning är inte enbart till nytta för personer med hörselnedsättning, den fungerar även som stöd ur ett bredare tillgänglighetsperspektiv. Personer som har ett annat modersmål än det språk som talas i filmen har ofta stöd i undertexten och studenter kan se hur olika ämnesanknutna ord och begrepp som nämns i filmen stavas. Även personer som hör bra har nytta av textning på platser med mycket bakgrundsljud och på platser där ljudet inte tillåts vara på. 

Om du har följt de rekommendationer som vi gett om hur du skapar effektiva pedagogiska undervisningfilmer så kommer du märka att arbetet med undertextning underlättas avsevärt om du väljer att göra arbetet själv. Du kan även välja att anlita en student eller någon av de professionella undertextningstjänster som vi har avtal med. OBS! Varje institution står för eventuella kostnader i samband med undertextning.