Förberedelser vid filmproduktion

För att din film ska bli tillgänglig, effektiv och hållbar över tid så är det en god idé att avsätta tid till ett strukturerat förarbete där du skriver ett manus, förbereder inspelningsplatsen och tänker igenom hur du vill att slutresultatet ska bli.

Manuskript/Storyboard

Att skriva ett manuskript eller en storyboard är viktigt ur flera perspektiv. Dels kommer du märka att du faktiskt sparar tid eftersom du minskar antalet omtagningar jämfört med improviserade inspelningar och dels är det ett stöd i att skapa presentationer som är hållbara över tid. Om du skriver ett komplett manuskript har du även en färdig transkribering som du kan publicera i anslutning till din film som ett extra stöd till de studenter som behöver det. Vi rekommenderar att följande aspekter planeras in redan från början vid produktion av undervisningsfilm: 

  • Öva på din presentation så många gånger som du behöver.
  • Försök att inte spela in filmer som är längre än 6 minuter. Om du behöver spela in filmer som är längre är det bättre att dela upp innehållet i flera delar enligt chunking-principen. Att spela in flera korta filmer är dessutom bättre ur ett hållbarhetsperspektiv eftersom det inte kräver samma arbetsinsats att göra om en film på 6 minuter som en film på 45 minuter bara för att ändra ett litet inslag. 

 

Rummet

Att välja ett rum som är lämpligt för inspelning eller att förbereda ditt eget rum för inspelning är viktigt för att slutresultatet ska hålla en hög kvalitet. IKT-centrum erbjuder bokningsbara inspelningsrum och kan även bistå med teknisk support på plats. Föredrar du att göra din inspelning i ditt eget rum så rekommenderar vi att rummet förbereds enligt följande:

  • Inspelningsljudet är en av de viktigaste faktorerna att tänka på vid produktion av undervisningsfilm. Dels är det viktigt att den information som är tänkt att förmedlas är tydlig och skarp, men hög ljudkvalitet är även av stor vikt om filmen ska textas automatiskt innan publicering (se avsnittet om undertextning under Efterarbete vid filmproduktion). För bästa ljudupptagning rekommenderas därför användning av extern mikrofon vid inspelning, antingen via ett headset eller en bordsmikrofon som placeras en halv armslängd bort.
  • Gör rummet så tyst som möjligt genom att stänga av all utrustning som tillför oönskat ljud som t.ex. fläktar, mobiltelefon etc. Även om dessa ljud inte uppfattas som störande för våra öron kommer mikrofonen att ta upp och förstärka dessa ljud. Stäng dörren ordentligt och sätt upp en skylt med texten ”Inspelning pågår. Stör ej!”.
  • Om du ska spela in med kamera så är det även viktigt att rummet är väl upplyst. Använd gärna varmt ljus i inspelningsrummet och rikta lampan mot ditt ansikte om möjligt.
  • Undvik även röriga bakgrunder med t.ex. tavlor eller böcker i bakgrunden för att försäkra dig om att studentens uppmärksamhet fokuseras mot dig. Flytta därför distraherande objekt i bakgrunden eller spela in mot en enfärgad vägg.