Inspelning och redigering

Samtidigt som lärarens närvaro i rörlig bild är engagerande för studenterna (Gao, Kim & Rubin 2014), så är det tydligare att presentera information och grafiskt material via en skärminspelning. Vi rekommenderar därför att varva visuellt innehåll som bilder, grafik och presentationer med video av instruktörens samtal, dock ej samtidigt i samma bild. Filmer där läraren pratar entusiastiskt och inte för långsamt tenderar även att vara mer engagerande för studenterna.

Skärminspelning

Det finns olika inspelningstekniker för att producera filmer i undervisningssyfte, men den vanligaste är skärminspelning där du spelar in det som visas på din skärm tillsammans med ditt tal. Det kan då vara en god idé att tillämpa följande riktlinjer:

  • Stäng alla program på din dator som du inte kommer att använda i din presentation och stäng av eventuella notifikationer från program som körs i bakgrunden så att de inte stör under inspelningen.
  • Använd enfärgad bakgrund med god kontrast till texten i din presentation. Vit text på svart bakgrund eller svart text på vit bakgrund rekommenderas. 
  • Använd ett typsnitt av typen Sans serif, t.ex. Arial eller Verdana för att dessa typsnitt är bättre ur tillgänglighetssynpunkt.
  • Läs inte text innantill direkt från presentationen. Använd istället stödord i din presentation och markera gärna grundläggande delar.
  • Använd punktlistor (sk. bullet points) sparsamt i din presentation.
  • Använd gärna bilder för att förstärka och förtydliga det som sägs eller skrivs. Det är dock viktigt att presentera ord och bild nära varandra i både rum och tid. Undvik rörliga bilder och bilder som inte tillför något i sammanhanget i dina presentationer.

Kamerainspelning

Om du istället väljer att spela in din undervisningsfilm där du själv agerar framför en kamera är det viktigt att tänka på bakgrund, kameravinkel och ljussättning.

  • Placera kameran i ögonhöjd och titta in i linsen när du pratar. Tänk på att i en film där kameran är placerad i grod- eller fågelperspektiv tenderar du att titta upp eller ner på studenten.

Använd gärna universitetets inspelningsprogram Kaltura för både skärminspelning och kamerainspelning. 

Läs mer om Kaltura media (Inloggning krävs)

Redigering

När du har spelat in din film rekommenderar vi att du, innan den publiceras, trimmar och klipper bort oönskade delar i början och slutet för att ytterligare höja filmens kvalitet. Detta kan du göra direkt i Kaltura media eller i något annat program för videoredigering. 

Gå till instruktionen för att trimma och klippa i Kaltura Media.