Ursprungligt upplägg - Att utbilda digitalt på distans (med anledning av coronaviruset)

Här hittar du det ursprungliga upplägget för sidan: Att utbilda digitalt på distans (med anledning av coronaviruset).

Version 1 - synkron undervisning

Version 2 - asynkron undervisning

Version 3 - undervisningen i sin helhet flyttar till Blackboard


Undervisningen inställd/undervisande lärare sjuk

  • lägg upp ett meddelande/anslag i lärplattform
  • lägg gärna upp uppgifter att lösa i Blackboard, gärna med kamratgranskning. 

1. Boka om salstentamen till hemtentamen i WISEflow/Blackboard. (På Örebro universitet använder vi i första hand systemet WISEflow för att genomföra digitala hemtentamen)

Följ rutinen på denna länk (obs! inloggning på Inforum krävs)

2a. Gör om en digital salstentamen till hemtentamen i WISEflow

Skapa en hemtentamen med möjlighet till interaktiva frågor och multimedia: 
Instruktion hur du skapar frågor

Sätt ihop en tentamen som studenten genomför direkt i WISEflow:
Instruktion hur du sätter ihop en tentamen

Betygsätt digital hemtentamen som examinator
Instruktion hur du arbetar som examinator


2b. Gör om en analog salstentamen till hemtentamen i WISEflow

Skapa en traditionell hemtentamen där studenterna svarar i Word och lämnar in med pdf:
Instruktion hur du skapar en hemtentamen

Bedöm en traditionell hemtentamen där studenterna svarar i Word och lämnar in med pdf:
Instruktion hur du bedömer en hemtentamen

Betygsätt digital hemtentamen som examinator
Instruktion hur du arbetar som examinator
 

3. Vill du veta mer om WISEflow?

Här hittar du mer information om hur du kan jobba med examinationer i WISEflow


Via länken nedan hittar du lokal information från våra jurister om vilka möjligheter som finns för att anpassa och arbeta med examinationer i relation till kursplaner och mål. 

På Örebro universitet använder vi i första hand systemet WISEflow för att genomföra digitala hemtentamen. I vissa situationer kan dock Blackboard vara ett alternativ. Notera att Blackboard finns i två versioner: Original och Ultra. Nedan följer instruktion för Blackboard Original:

 

1. Boka om salstentamen till hemtentamen i WISEflow/Blackboard. 

Följ rutinen på denna länk (obs! inloggning på Inforum krävs)

2a. Skapa och bedöm uppgifter

Uppgifter är ett verktyg för att samla och bedöma arbeten (inlämningsuppgifter, hemtentamen m.m). En uppgift kan tilldelas studenterna individuellt eller gruppvis. Studenterna skickar in sin uppgift och lärare bedömer och poängsätter uppgiften manuellt. Bedömning av uppgifter kan göras anonymt.
Information om hur du jobbar med uppgifter i Blackboard Original

2b. Skapa och bedöm tester

Ett test är ett online-prov där studenten tilldelas poäng. Beroende på vilka frågetyper som används är ett test helt eller delvis självrättande.
Information om hur du jobbar med tester i Blackboard Original

2c. Kriterier och bedömningsschema

Kriterier är ett verktyg som kan användas för att skapa en mall över de villkor som ligger till grund för bedömningen av ett arbete.
Information om hur du jobbar med kriterier i Blackboard Original

Ett bedömningsschema omvandlar poäng till bokstavsbetyg. Ett bedömningsschema kopplas till uppgiften i samband med att uppgiften skapas.
Information om hur du jobbar med bedömningsscheman i Blackboard Original

3. Vill du veta mer om Blackboard Original?

Här hittar du mer information om att arbeta i Blackboard Original


Via länken nedan hittar du lokal information från våra jurister om vilka möjligheter som finns för att anpassa och arbeta med examinationer i relation till kursplaner och mål. 

På Örebro universitet använder vi i första hand systemet WISEflow för att genomföra digitala hemtentamen. I vissa situationer kan dock Blackboard vara ett alternativ. Notera att Blackboard finns i två versioner: Original och Ultra. Nedan följer instruktion för Blackboard Ultra:

 

1. Boka om salstentamen till hemtentamen i WISEflow/Blackboard. 

Följ rutinen på denna länk (obs! inloggning på Inforum krävs)

2a. Skapa och bedöm uppgifter

På följande länk kan du klicka dig fram steg för steg och läsa om hur du kan använda uppgifter, både individuellt och i grupp. Det finns information om hur du skapar uppgifter, bedömer dem och publicerar resultat.
Information om hur du jobbar med uppgifter i Blackboard Ultra

2b. Skapa och bedöm tester

På följande länk kan du klicka dig fram steg för steg och läsa om hur du kan använda tester. Ett test kan bestå av enbart självrättande frågor eller en kombination av självrättande frågor och frågor som kräver manuell bedömning. Det finns information om hur du skapar tester och bedömningsalternativ samt en beskrivning av olika frågetyper.
Information om hur du jobbar med tester i Blackboard Ultra

2c. Kriterier och bedömningsbart objekt

På följande länk kan du klicka dig fram steg för steg och läsa om hur du kan använda kriterier och koppla dem till ett bedömningsbart objekt. Man kan skapa flera olika kriterier i en och samma kurs. Kriterier kan kopplas till uppgifter, text samt diskussioner. Kriterier skapas antingen i samband med att man skapar uppgiften/ testet eller via Kursadministration och resultat för att senare kopplas till ett bedömningsbart objekt.
Information om hur du jobbar med kriterier i Blackboard Ultra

3. Vill du veta mer om Blackboard Ultra?

Här hittar du mer information om att arbeta i Blackboard Ultra


Via länken nedan hittar du lokal information från våra jurister om vilka möjligheter som finns för att anpassa och arbeta med examinationer i relation till kursplaner och mål. 

Informationen ovan går även att hitta på oru.se/distans - men där strukturerat på ett annat sätt.