Högskolepedagogiskt centrum

Högskolepedagogiska mötesplatser

En kvinna och en man sitter vid ett bord och samtalar.

Mötet med kollegor är en förutsättning för högskolepedagogisk utveckling. Högskolepedagogiskt centrum erbjuder olika mötesplatser för olika syften.

Högskolepedagogisk vägledning

Kom med dina frågor om undervisning och examination att diskutera med pedagogiska utvecklare och lärarkollegor. Vi finns i https://oru-se.zoom.us/my/pedagogisk.utveckling måndagar kl. 13–14 och fredagar kl. 9–10 under terminstid. Ingen föranmälan.

Seminarier

Högskolepedagogiskt centrum anordnar tre typer av seminarier för att främja högskolepedagogisk utveckling och forskning. Seminarierna är öppna för alla som är intresserade och aviseras i vårt kalendarium.

Pedagogiskt utvecklingsseminarium

Fokus på pedagogisk utveckling genom kollegialt erfarenhetsutbyte eller inspirationsföreläsning på ett aktuellt tema. Innehållet meddelas senast ett par veckor före seminariet.

Högre seminarium i högskolepedagogik

Forskningsseminarium med inbjudna talare eller gemensamma texter som diskuteras. Innehållet meddelas ett par veckor före seminariet.

Textseminarium i högskolepedagogik

Seminarium där du får möjlighet att utveckla dina högskolepedagogiska forskningstexter genom kollegial respons. De som deltar vid seminariet skickar sina kommentarer till författaren i förväg. Under seminariet förs en diskussion kring texten som leds av författaren. Texterna skickas ut ett par veckor före seminariet.

Workshoppar

Vi erbjuder behovsanpassade workshoppar för lärarlag inom en rad områden, inklusive hållbar utveckling i utbildning, examination och bedömning, aktiv undervisning, rummets betydelse för lärande och AI i utbildning. Kontakta This is an email address med en förfrågan.

Konferenser

Årlig internkonferens

Varje år presenteras pedagogiska utvecklingsprojekt som genomförts av lärare på universitetet vid en konferens.

NU-konferensen

NU, som står för Nätverk och Utveckling, är en nationell konferens som anordnas vartannat år och vänder sig till alla som är engagerade i svensk högre utbildning. Huvudsyftet med konferensen är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att erbjuda en mötesplats för spridning, dialog och debatt.

Läs mer om NU2022 på www.nu2022.se

Forskning om högre utbildning

Konferensen Forskning om högre utbildning genomförs vartannat år. Här presenteras nationell forskning om olika aspekter av högre utbildning.

Här kan du läsa mer om konferensen Forskning om högre utbildning 2021