Högskolepedagogiskt centrum

Högskolepedagogiska mötesplatser

En kvinna och en man sitter vid ett bord och samtalar.

Mötet med kollegor är en förutsättning för högskolepedagogisk utveckling. Högskolepedagogiskt centrum erbjuder olika mötesplatser för olika syften.

Högskolepedagogisk vägledning

Kom med dina frågor om undervisning och examination att diskutera med pedagogiska utvecklare och lärarkollegor. Vi finns i https://oru-se.zoom.us/my/pedagogisk.utveckling måndagar kl. 13–14 och fredagar kl. 9–10 under terminstid. Ingen föranmälan.

Seminarier

Högskolepedagogiskt centrum anordnar tre typer av seminarier för att främja högskolepedagogisk utveckling och forskning. Seminarierna är öppna för alla som är intresserade och aviseras i vårt kalendarium.

Pedagogiskt utvecklingsseminarium

Fokus på pedagogisk utveckling genom kollegialt erfarenhetsutbyte eller inspirationsföreläsning på ett aktuellt tema. Innehållet meddelas senast ett par veckor före seminariet.

Högre seminarium i högskolepedagogik

Forskningsseminarium med inbjudna talare eller gemensamma texter som diskuteras. Innehållet meddelas ett par veckor före seminariet.

Textseminarium i högskolepedagogik

Seminarium där du får möjlighet att utveckla dina högskolepedagogiska forskningstexter genom kollegial respons. De som deltar vid seminariet skickar sina kommentarer till författaren i förväg. Under seminariet förs en diskussion kring texten som leds av författaren. Texterna skickas ut ett par veckor före seminariet.

Workshoppar

Konferenser