This page in English

Digitala verktyg

På Högskolepedagogiskt centrum arbetar vi kontinuerligt med utveckling och utvärdering av digitala verktyg som stödjer undervisning och lärande. Vi tar fram instruktioner och manualer till universitetets digitala verktyg och ansvarar för support och utbildning av flera digitala pedagogiska resurser. Arbetet sker i nära samarbete med Enheten för Digital utveckling och informationssäkerhet som är ansvariga för teknisk support av bl.a. lärplattformen.

Blackboard är universitetets digitala lärplattform.

WISEflow är universitetets plattform för digital salstentamen.

Kaltura är ett system för inspelning och distribution av media.

Zoom är universitetets system för digitala möten.

Urkund-logga

Urkund är universitets textmatchningssystem för att förebygga och upptäcka plagiering.

På Högskolepedagogiskt centrum erbjuder vi utbildning och stöd till lärare som vill vidareutveckla sin undervisning med hjälp av digitala verktyg.  Vi arrangerar workshops och erbjuder handledning samt konsultation. 

Om du har några frågor eller är intresserad av att boka ett eget tillfälle för lärargruppen, ämneslaget etc, hör av dig till oss, This is an email address

Det finns en referensgrupp för digitalt lärande, vid Örebro universitet, som träffas 1-2 gånger per termin och det finns representanter från nästan alla institutioner, Universitetsbiblioteket och FUNKA. 

Är du intresserad av att vara med i referensgruppen, kontakta oss via: This is an email address