Högskolepedagogiskt centrum

Hur gör jag mina undervisningsdokument tillgängliga för alla?

Under de senaste åren har vi gått från att rekrytera ca 15 procent av avgångseleverna från gymnasiet till att rekrytera över 40 procent av en årskull. Detta gör att de studenter vi möter idag skiljer sig från de studenter som traditionellt sökte sig till högre utbildning. Idag är det en betydligt större variation avseende exempelvis förkunskaper och studievana bland våra studenter. Enligt aktuella regerings- och myndighetsuppdrag ska vi som universitet sträva efter en breddad rekrytering och därmed en undervisning som lämpar sig för ett brett deltagande.

Ett sätt att möta det breddade deltagandet är att erbjuda våra studenter tillgängligt kursmaterial som underlättar studierna för alla och som kan förbättra den övergripande kvaliteten och användbarheten.När det gäller kursmaterial i form av dokument finns många enkla åtgärder som inte kräver någon större ansträngning  som  du kan börja med för att skapa mer tillgängligt kursinnehåll. I den här resursen får du konkreta tips på vad du som lärare kan göra för att göra dina undervisningsdokument mer tillgängliga. Börja med att ta del av de allmänna riktlinjerna som gäller alla undervisningsdokument.

När du skapar tillgängliga undervisningsdokument, tänk då på att 

  • de ska kunna läsas av en skärmläsare
  • typsnittet ska vara tillräckligt stort och att kontrasten ska vara tydlig mellan bakgrund och text.
  • använda de verktyg för tillgänglighet som ofta finns integrerade i de olika programvarorna.  

Det är också värt att fundera över

  • hur du som lärare kan möta den breda variationen av studenter även i klassrummet.