Högskolepedagogiskt centrum

Hur skapar jag effektiva pedagogiska undervisningsfilmer?

Att använda film som en resurs i undervisningen har blivit allt vanligare inom högre utbildning och upplevs ofta som ett positivt inslag av både lärare och studenter. Två pedagogiska modeller där filmen spelar en stor roll i undervisningen är Flipped classroom och Blended learning. Enligt modellen Flipped classroom använder läraren bl.a. filmer för att byta plats på lärarens genomgångar och studenternas hemuppgifter för att frigöra tid till interaktivt arbete i klassrummet. Blended learning är i grunden en modell som tillämpas för att skapa ett mer flexibelt lärande genom att kombinera traditionella klassrumsmetoder med mer moderna digitaliserade läraktiviteter.

När du som lärare producerar undervisningsfilmer är det dock redan från början viktigt att fundera över hur du vill att slutresultatet ska bli och vad det är du vill att dina studenter ska få ut av att titta på din film. Det är även av stor vikt att din film blir tillgänglig för alla dina studenter oavsett vilka förutsättningar de har att ta del av den och att den blir hållbar över tid för att bespara dig som lärare den tid och de resurser som krävs för att redigera och komplettera en film i efterhand. I den här resursen har vi därför sammanställt ett antal vetenskapligt förankrade rekommendationer som kan var bra att förhålla sig till när det gäller förberedelser, inspelning och efterarbete vid produktion av pedagogisk undervisningsfilm.

När du producerar undervisningsfilmer, tänk på att de ska

  • vara tillgängliga för alla dina studenter oavsett förutsättningar
  • vara hållbara över tid för att bespara dig framtida arbete med redigering och komplettering
  • vara engagerande och tilltalande för studenterna

Det är också värt att fundera över 

  • hur länge en student har förmåga att fokusera på det som sägs eller visas i en film
  • vad det innebär att en undervisningsfilm håller hög kvalitet

Läs vidare om hur du skapar effektiva pedagogiska undervisningsfilmer: