Kollegor tipsar

Här delar kollegor och studenter med sig av hur de undervisar och berättar om deras erfarenheter.

Elin Vimefall delar med sig av sina erfarenheter av att använda mentimeter i sin undervisning.

John Jouper berättar hur han använder sig av upplevelsebaserat lärande i sin undervisning.

Hani Hammoud ger ett studentperspektiv på upplevelsebaserat lärande.

Sofia Bergbom berättar om sina erfarenheter av att examinera muntligt.

Maria Holmström och Mats Liljegren berättar om en konferens de håller för att introducera nya studenter till psykologprogrammet.

Gun Abrahamsson

Gun Abrahamsson, berättar om sina erfarenheter av att använda bedömningsmallar i sin undervisning.