This page in English

GDPR - Information till studenterna vid undervisningstillfällen via webben

När du som student deltar i föreläsningar och seminarier via webben kommer Örebro universitet att behandla dina personuppgifter i form av namn (i deltagarförteckningen), bild (om du väljer att visa bild, rörlig som fast) och röst (om du väljer att använda din mikrofon vid frågeställning och diskussion). Denna personuppgiftsbehandling görs med stöd av 'Allmänt intresse' tillsammans med högskolelagens krav på att lärosäten ska bedriva undervisning.

Streamad sändning vid eventuella tekniska problem

Dessa undervisningstillfällen kan även komma att spelas in. Detta då med syftet att det ska finnas en kopia ifall tekniska problem skulle uppstå för någon av deltagarna. 

Om inget tekniskt problem anmälts i direkt anslutning till undervisningstillfället så kommer inspelningen att raderas. Inspelningen får inte användas i något annat syfte. Inspelningen kommer inte att kunna begäras ut. Den deltagare som drabbats av tekniska problem och meddelat detta, i direkt anslutning till undervisningstillfället, kommer att få den missade delen streamad på nytt.

Då Örebro universitet värnar om din integritet och inte vill behandla personuppgifter mer än nödvändigt så finns en möjlighet att ställa frågor/svara via chatt som läses upp av föreläsare, seminarieledare, lärare eller annan student. Detta innebär dock inte att du är anonym. Ditt namn kommer att synas i chatten i samband med din fråga/svar men det finns alltså en möjlighet att välja bort att medverka med röst (ljud) och/eller ansikte (bild).

Inspelning av obligatoriska moment

De moment som tidigare är fastställda i tex kursplanen och skulle ha spelats in i klassrum kommer att sparas och lagras vid universitetet enligt fastställt regelverk och arkivlagen. 

Mer information

Mer information om hur Örebro universitet behandlar personuppgifter kan besvaras av föreläsare, seminarieledare, lärare eller This is an email address