This page in English

Anmälan

Nu är anmälan öppen till konferensen Forskning om högre utbildning (FHU2021).

Just nu behandlar vi alla inskickade abstract och återkoppling sker senast 1 mars 2021. Men du kan redan nu anmäla dig till konferensen. Tack för alla inskickade bidrag.

Kostnad: 500 kr exklusive moms. 
Program: Preliminärt program för konferens publiceras i mitten av mars. 

Gör din anmälan till konferensen via den här länken

Välkommen till FHU2021!