This page in English

Planerade seminarier under konferensen (fylls på kontinuerligt)

SoTL som utvecklingsdrivande
Maria Larsson (Lunds universitet), Katarina Mårtensson (Lunds universitet) och Torgny Roxå (Lunds universitet)

Från breddad rekrytering till breddat deltagande: social bakgrund och mötet med den högre utbildningen
Anna Ambrose (Södertörns högskola), Biörn Ivemark (Göteborgs universitet), Emma Arneback (Örebro universitet), Ida Lidegran (Uppsala universitet) och Mona Blåsjö (Stockholms universitet).  

Dags för DiSCo! Lärares didaktiska spatiala kompetens — Hur kan vi stödja lärare att utveckla sin kunskap om att undervisa i olika miljöer?
Åse Tieva (Umeå universitet) och Marie Leijon (Malmö universitet)

Jämställdhetsintegrering i högre utbildning
Felicia Garcia (Örebro universitet), Birgitta Jordansson (Göteborgs universitet) och Helen Peterson (Göteborgs universitet)

Forskning om studenters skrivande
Eric Borgström (Örebro universitet), Sofia Hort (Södertörns högskola), Maria Westman (Uppsala universitet) och Stina Hållsten (Södertörns högskola)

Aktionsforskning i högre utbildning 
Karin Rönnerman (Göteborgs universitet) och Lill Langelotz (Högskolan i Borås)

Hur mår forskningen inom medicinsk pedagogik?
Samuel Edelbring (Örebro universitet), Gudrun Edgren (Lunds universitet), Magnus Hultin (Umeå universitet) och Charlotte Silén (Karolinska Institutet)

Digitalisering av högre utbildning konsekvenser för lärare och studenter
Martin Stigmar (Malmö universitet), Marie Leijon (Malmö universitet), Niklas Brinkfeldt (Högskolan Dalarna) och Nicholas Pagden (Linnéuniversitetet)

Leading higher education as and for public good
Tone Dyrdal Solbrekke (Universitetet i Oslo och Örebro universitet), Ciaran Sugrue (University College Dublin), Molly Sutphen (Universitetet i Oslo), Tomas Englund (Örebro universitet) och Kristin Ewins (Örebro universitet)

Pedagogisk meritering - möjliga effekter och framtida utmaningar
Katarina Winka (Umeå universitet), Klara Bolander Laksov (Stockholms universitet), Bjørn Stensaker (Oslo universitet), Simon Edgren (Sveriges förenade studentkårer) och Mette Sandoff (Göteborgs universitet).

Forskning om svensk forskarutbildning — hittills och härnäst?
Eva Brodin, Anders Sonesson (Lunds universitet) och Åsa Lindberg-Sand (Lunds universitet)

Researching academic developers' praxis: methodological and ethical considerations
Ester Fremstad (Universitetet i Oslo), Kathleen Mahoon (Högskolan i Borås) och Kristin Ewins (Örebro universitet)

Redaktörsforum
Petra Angervall (JPHE och Högskolan i Borås), Klara Bolander Laksov (IJAD och Stockholms universitet), Maria Weurlander (Högre utbildning och Stockholms universitet) och Jan Stockfors (Högre utbildning och SLU)