Lagar, policys och regler (LPR)

Lagar, policys och regler är en av tre kurser som bildar bas i din högskolepedagogiska kompetens tillsammans med kurserna Högskolepedagogiska grunder (HPG) och Universell design för lärande (UDL). Dessa tre kurser måste ingå bland de minst 10 veckors behörighetsgivande utbildning som krävs för lektorat. De övriga tre veckorna kan du välja bland våra temakurser.

Innehåll

Lagar, policys och rutiner handlar om universitetslärarens uppdrag utifrån lagar, förordningar och lokala styrdokument. Syftet med kursen är att ge stöd till lärare att kritiskt och konstruktivt analysera pedagogiska och didaktiska ställningstaganden, möjligheter och val utifrån lärarrollens formella förutsättningar. Kursen är obligatorisk för fullgjord behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning vid Örebro universitet.

Omfattning

40 h eller motsvarande 1 veckas heltidsstudier. Fysiska träffar: 1

Behörighet och urval

Inget urval görs. Sökande bereds plats allt eftersom en komplett ansökan inkommer till Högskolepedagogiskt centrum. Anmälan kan komma att stänga före sista anmälningsdag om kursen fylls och därmed kan kursen bli fulltecknad före sista anmälningsdag. Vid för få anmälda, kan kursen komma att ställas in.

Kursplan

Läs hela kursplanen som pdf. Obs! Kursen har fått ett annat namn sedan publiceringen av anmälan i mars. Nytt namn är Att jobba rättssäkert och effektivt som lärare - REL.

Kursdatum HT2019

19 september kl. 9-16.

Kostnad

För anställda vid universitetet erläggs ingen avgift utan kostnaden täcks av fakultetsmedel. 
Externa deltagare betalar en kursavgift som motsvarar 2000 kr ex moms/veckas heltidsstudier. Kurskostnaden faktureras efter kursstart. Vid avbokning efter sista anmälningsdag ca 1 månad före kursstart, utan synnerliga skäl, kommer Högskolepedagogiskt centrum att avgiftsbelägga deltagarens beställande enhet med 2000 kr. 

Kontakt

Kursansvarig Kristin Ewins svarar på frågor om kursinnehåll.
Telefon 019-30 38 73, e-post: This is an email address

Kursadministratör Erika Qvist svarar på praktiska frågor om tider, lokaler, fakturor med mera. Telefon 019-30 37 37, e-post: This is an email address

Anmälan Lagar, Policyer, Regler - LPR

Anställd vid Örebro universitet?*

Hantering av personuppgifter

Genom din ansökan kommer Örebro universitet att samla in uppgifter om namn, personnummer, e-postadress, fakturaadress, födoämnespreferenser, användar-id och arbetsgivare för att kunna behandla din ansökan. Behandlingen görs som en del av vårt myndighetsuppdrag som universitet och syftar till att behandla din ansökan, kontrollera behörighet, grund för urvalsgrupp i förekommande fall, utfärda eventuellt intyg och fakturera rätt belopp om avgift ska erläggas.

Samtliga uppgifter kommer att sparas under minst två år eller tills dess kursen är avslutad. Namn, personnummer och resultat av kursen sparas i universitetets diarium. Du kan ta del av det som registrerats om dig eller ha synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom att kontakta administratören på PIL-enheten via funktionsadress This is an email address På följande länk hittar du universitetets information om hur vi behandlar personuppgifter. https://www.oru.se/om-universitetet/behandling-av-personuppgifter-vid-orebro-universitet/
Klagomål som inte kan lösas med Örebro universitet kan lämnas till Datainspektionen.