Pedagogisk meritering (PMG)

Kursen riktar sig till dig som vill utveckla en pedagogisk portfölj för att till exempel söka forskningsmedel, docentur eller Excellent lärare.

Kursen är fulltecknad och anmälan är nu stängd men du kan göra en intresseanmälan till en reservlista genom att skicka e-post till This is an email address. Det händer att det blir avhopp.  

Innehåll

Kursen Pedagogisk meritering vänder sig till den som vill bli bättre på att synliggöra sin pedagogiska skicklighet och lyfta fram sina högskolepedagogiska meriter. Under kursen får deltagarna reflektera över sin högskolepedagogiska verksamhet, och den avslutande kursuppgiften utgörs av en portfölj där deltagarna redogör för sin pedagogiska grundsyn, visar hur den omsätts i praktiken och diskuterar sin professionella utveckling som lärare. Kursen är av särskilt intresse för den som tänker söka tjänst med pedagogiska arbetsuppgifter vid Örebro universitet eller planerar att lämna in en ansökan för att utses till docent eller excellent lärare vid lärosätet. 

Omfattning

80 h eller motsvarande 2 veckors heltidsstudier. 4 fysiska träffar (halvdagar)
Närvarokrav: Eftersom det kollegiala utbytet av erfarenheter är ett viktigt inslag på kursen är deltagande i all undervisning obligatoriskt. Vid förhinder ska deltagaren kontakta kursansvarig i god tid för en diskussion om hur läraktiviteten kan genomföras eller kursinnehållet inhämtas på annat sätt. Vid en närvarograd lägre än 75 % måste deltagaren gå om kursen.

Behörighet och urval
Behörig är den som:
har avslutat Högskolepedagogiska grunder (HPG), Lagar, Policyer, Regler (LPR) och Universell design för lärande (UDL).
eller
har avslutat UP1 och Universell design för lärande (UDL).
eller
har avslutat de tidigare kurserna UP1 och UP2. 
eller
har förvärvat ovanstående kunskaper på annat sätt.

Inget urval görs. Sökande bereds plats allt eftersom en komplett ansökan inkommer till Högskolepedagogiskt centrum. Anmälan kan komma att stänga före sista anmälningsdag om kursen fylls och därmed kan kursen bli fulltecknad före sista anmälningsdag. Vid för få anmälda, kan kursen komma att ställas in.

Kursplan

Läs hela kursplanen i pdf.

Kursdatum HT2019

25 september kl. 9-12
16 oktober kl. 9-12
6 november kl. 9-12
27 november kl. 9-12

Kostnad

För anställda vid universitetet erläggs ingen avgift utan kostnaden täcks av fakultetsmedel. 
Externa deltagare betalar en kursavgift som motsvarar 2000 kr ex moms/veckas heltidsstudier. Kurskostnaden faktureras efter kursstart. Vid avbokning efter sista anmälningsdag ca 1 månad före kursstart, utan synnerliga skäl, kommer Högskolepedagogiskt centrum att avgiftsbelägga deltagarens beställande enhet med 2000 kr.

Kontakt

Kursansvarig Henric Bagerius svarar på frågor om kursinnehåll.
Telefon 019-30 36 51, e-post: This is an email address

Kursadministratör Erika Qvist svarar på praktiska frågor om tider, lokaler och registrering i lärplattformen Blackboard, fakturor med mera. Telefon 019-30 37 37, e-post: This is an email address

Vid för få anmälda, kan kursen komma att ställas in