Kollegiala seminarier — aktionsforskning i pedagogiska utvecklingsprojekt

Seminarierna riktar sig till dig som arbetar med pedagogisk utveckling — i stort eller smått — och vill få stöd att driva, systematiskt dokumentera och diskutera ditt utvecklingsarbete med kollegor. Om ni är flera som driver ett pedagogiskt utvecklingsarbete går det bra att komma till seminarierna tillsammans.

Innehåll

Högskolepedagogiskt centrum inbjuder till en serie seminarier för dig som vill få kollegialt stöd i att driva ett pedagogiskt utvecklingsprojekt. Du får också stöd i att dokumentera ditt projekt med möjlighet till framtida publicering. Seminarierna ramas in utifrån aktionsforskning, som innebär att iscensätta en förändring och följa processen genom att samla in och analysera information om vad som sker. Hela processen dokumenteras och kan tjäna som underlag för diskussioner och reflektioner kring relationen mellan studenters lärande och undervisning.

Seminarieledare är Karin Rönnerman, professor emerita i pedagogik vid Göteborgs universitet, och en av pionjärerna för aktionsforskning i Sverige.

Omfattning

Seminarierna och skrivandet av en arbetsrapport omfattar totalt 80 h motsvarande 2 veckors heltidsstudier eller 3 hp. Observera att godkänt resultat på kursen inte automatiskt ger högskolepoäng (hp) utan endast efter beslut om tillgodoräknande från institutionen kan hp ges. För att få tillgodoräkna sig kursen som behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning krävs att en arbetsrapport lämnas in och godkänns.

Det går också bra att delta i seminarierna utan att skriva en rapport. Däremot krävs deltagande vid minst 80 % av seminarierna för att delta. Kursen inleds med en introduktion förmiddagen den 1 juni och därefter planeras två seminarier per termin utifrån deltagarnas scheman (seminarierna löper över fyra terminer).

Behörighet och urval
Alla som har pedagogiska arbetsuppgifter vid Örebro universitet och som har intresse av att ingå i ett sammanhang där pedagogisk utveckling diskuteras är välkomna till seminarierna. En fördel är att du själv bedriver ett pedagogiskt utvecklingsarbete så du både kan dela med dig av dina erfarenheter och ta till dig av andras.

Sökande bereds plats allt eftersom en komplett ansökan* inkommer till Högskolepedagogiskt centrum. Anmälan kan komma att stänga före sista anmälningsdag om kursen fylls. Vid för få anmälda kan kursen komma att ställas in.

* Komplett ansökan innebär att den digitala anmälan har inkommit.

Kursdatum HT2020

Tid för nästa träff beslutas av gruppen gemensamt. 

Kontakt

Kursansvarig Kristin Ewins svarar på frågor om kursinnehåll.
Telefon 019-30 38 73, e-post: This is an email address

Kursadministratör Anna Asplund svarar på praktiska frågor om tider, lokaler och registrering i lärplattformen Blackboard, fakturor med mera.
Telefon 019-30 37 84, e-post: This is an email address

Anmälan

Sista anmälningsdag för höstterminen 2020 har nu passerat, kontakta högskolepedagogiskt centrum för mer information.