Att undervisa med case (CAS)

Halvdagarna syftar till att utveckla casepedagogik inom professionsutbildningarna på institutionerna för hälsovetenskaper (HV) och medicinska vetenskaper (MV).

Innehåll

Kursen syftar till att utveckla casepedagogik inom professionsutbildningarna på institutionerna för hälsovetenskaper (HV) och medicinska vetenskaper (MV).Den ena halvdagen fokuserar vi på grunderna i case-metodik och hur ett seminarium kan planeras och genomföras. Den andra halvdagen fokuserar vi på hur ett case kan skrivas. Syftet är att både nya och mer erfarna case-seminarieledare och case-författare kan mötas och höja sin kompetens via gemensam utbildning och erfarenhetsutbyte.

Omfattning

40 h eller motsvarande 1 veckas heltidsstudier. Fysiska träffar: 2 halvdagar

Behörighet och urval

Kursen vänder sig i första hand till undervisande personal som redan är eller planerar att bli case-seminarieledare inom professionsutbildningarna vid institutionerna HV och MV. I mån av plats kan andra sökande komma ifråga.

Kursplan

Läs hela kursplanen som pdf.

Kursdatum HT2019

De fysiska träffarna sker på Campus USÖ.

  • 7 november, em
  • 15 november, fm

Kostnad

För anställda vid universitetet samt blivande eller nuvarande caseseminarieledare anställda vid Region Örebro Län, Region Värmland eller Region Dalarna erläggs ingen avgift. 
Externa deltagare betalar en kursavgift som motsvarar 2000 kr ex moms/veckas heltidsstudier. Kurskostnaden faktureras efter kursstart. 

Kontakt

Kursansvarig Marie Lidskog och kursadministratör Eva Strandkulle svarar gärna på frågor om kursen via e-post This is an email address.

Anmälan Att undervisa med case - CAS

Anställd vid Örebro universitet?*

Hantering av personuppgifter

Genom din ansökan kommer Örebro universitet att samla in uppgifter om namn, personnummer, e-postadress, fakturaadress, födoämnespreferenser, användar-id och arbetsgivare för att kunna behandla din ansökan. Behandlingen görs som en del av vårt myndighetsuppdrag som universitet och syftar till att behandla din ansökan, kontrollera behörighet, grund för urvalsgrupp i förekommande fall, utfärda eventuellt intyg och fakturera rätt belopp om avgift ska erläggas.

Samtliga uppgifter kommer att sparas under minst två år eller tills dess kursen är avslutad. Namn, personnummer och resultat av kursen sparas i universitetets diarium. Du kan ta del av det som registrerats om dig eller ha synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom att kontakta administratören på PIL-enheten via funktionsadress This is an email address På följande länk hittar du universitetets information om hur vi behandlar personuppgifter. https://www.oru.se/om-universitetet/behandling-av-personuppgifter-vid-orebro-universitet/
Klagomål som inte kan lösas med Örebro universitet kan lämnas till Datainspektionen.