Att undervisa med case

Halvdagarna syftar till att utveckla casepedagogik inom professionsutbildningarna på institutionerna för hälsovetenskaper (HV) och medicinska vetenskaper (MV).

Innehåll

Kursen syftar till att utveckla casepedagogik inom professionsutbildningarna på institutionerna för hälsovetenskaper (HV) och medicinska vetenskaper (MV).Den ena halvdagen fokuserar vi på grunderna i case-metodik och hur ett seminarium kan planeras och genomföras. Den andra halvdagen fokuserar vi på hur ett case kan skrivas. Syftet är att både nya och mer erfarna case-seminarieledare och case-författare kan mötas och höja sin kompetens via gemensam utbildning och erfarenhetsutbyte.

Omfattning

40 h motsvarande 1 veckas heltidsstudier eller 1,5 hp. Observera att godkänt resultat på kursen inte automatiskt ger högskolepoäng (hp) utan endast efter beslut om tillgodoräknande från institutionen kan hp ges.
Fysiska träffar: 2 halvdagar

Behörighet och urval

Kursen vänder sig i första hand till undervisande personal som redan är eller planerar att bli case-seminarieledare inom professionsutbildningarna vid institutionerna HV och MV. I mån av plats kan andra sökande komma ifråga.

Kursplan

Läs hela kursplanen som pdf.

Kursdatum HT2020

De fysiska träffarna sker på Campus USÖ.

  • torsdag 5 november kl. 13.15-16.30
  • fredag 13 november kl. 8.15-12.00

Kostnad

För anställda vid universitetet samt blivande eller nuvarande caseseminarieledare anställda vid Region Örebro Län, Region Värmland eller Region Dalarna erläggs ingen avgift. 
Externa deltagare betalar en kursavgift som motsvarar 2000 kr ex moms/veckas heltidsstudier. Kurskostnaden faktureras efter kursstart. 

Kontakt

Kursansvarig Marie Lidskog och kursadministratör Eva Strandkulle svarar gärna på frågor om kursen via e-post This is an email address.

Anmälan

Anmälan till  HT2020 är öppen 15 mars - som längst 22 oktober.
Länk till anmälan.